Regulamin sprzedaży


&1

Sprzedaż prowadzona jest na stronie internetowej tomaszbonek.com przez firmę Press Group zarejestrowaną we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 152/177, kod pocztowy 50-302, NIP: 9880112114.

&2

Bez podania przyczyny możesz odstąpić od zakupu w ciągu 14 dni. Wystarczy, że w tym czasie odeślesz kupiony towar na adres podany w &1.

&3

Wszelkie reklamacje można składać poprzez email: biuro@pressgroup.pl lub pisemnie na adres podany w &1.

&4

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

&5

Twoje dane osobowe przetwarzane są tylko w celach realizacji zamówienia, a ich administratorem jest podmiot podany w &1. Kontakt w tej sprawie przez email: biuro@pressgroup.pl