Wykłady

Współpracuję z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu, gdzie prowadzę zajęcia z dziennikarstwa internetowego oraz public relations w internecie.

Ich program koncentruje się na następujących zagadnieniach.

1. Co wyróżnia internet od innych mediów? Ilu jest internautów w Polsce? Jak mierzyć popularność witryn internetowych? Narzędzia pozwalające na monitorowanie internetu. Megapanel PBI/Gemius jako jedyny standard badania polskich witryn. Alexa.com.

2. Jak skutecznie budować dużą oglądalność witryn internetowych? Co to jest SEO I SEM. Rodzaje kampanii PR w Internecie. Przykłady i ocena.

3. Jak przygotowywać teksty do Internetu. Co to są słowa kluczowe/tagi i jak je wykorzystywać. Google Trends i Google External Keyword Tool jako pomoce managera ds. PR.

4. Jak skutecznie dotrzeć do dziennikarzy portali internetowych? Dziennikarstwo obywatelskie oraz trend Web 2.0 jako szansa dla agencji zajmujących się PR oraz działów odpowiedzialnych za PR korporacji.

5. Zarządzanie sytuacją kryzysową w internecie – wprowadzenie do tematu, rodzaje kryzysu i ich antycypacja. Przebieg kryzysu w sieci, rola służb PR, metody leczenia skutków kryzysu za pomocą narzędzi i procedur internetowych.

6. Internetowa strona firmy pierwszym narzędziem do komunikowania z pracownikami, dziennikarzami oraz kontrahentami. Jak powinna być skonstruowana strona www firmy?

7. Social media jako najnowocześniejszy trend w e-PR. Jak wykorzystywać Facebook, NK.pl, Blip, Twitter do prowadzenia działań PR.

Oczekiwane efekty – umiejętności i kompetencje:

Rozumienie podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem portali internetowych. Znajomość narzędzi pozwalających na poprawne mierzenie dokonań w internecie. Umiejętność przygotowywania dobrych komunikatów PR i notek prasowych dla dziennikarzy publikujących w internecie.
Poznanie podstawowych zasad dot. zarządzania sytuacją kryzysową za pośrednictwem internetu.